Українська мова

Умови використання

Ліцензійна угода на використання програмного забезпечення
Ця ліцензійна угода (далі "Угода") є юридичним документом, що укладається між фізичною або юридичною особою, далі "Користувач" і printslon.com (далі "Сервіс") щодо зазначеного вище програмного продукту (далі "програма" або "програмне забезпечення"), що включає в себе програмне забезпечення, записане на відповідних носіях або на Web-сайті сервісу, будь-які друковані матеріали і будь-яку "вбудовану" або електронна документація. Встановлюючи, копіюючи або іншим чином використовуючи програму, Ви тим самим приймаєте на себе умови цієї угоди. Якщо Ви не приймаєте умов даної угоди, то Ви не маєте права використовувати цю програму.

Програма захищена законами України і міжнародними угодами про авторські права, а також іншими законами і договорами, які регулюють відносини авторського права.

1. Умови використання програмного забезпечення:
1.1 Програма не обробляє та не роздруковує замовлення які суперечать законодавству України та законодавству інших країн.
1.2 Програма не друкує фото знімки які містять зображення, що порушують права інших людей, містять непристойності та мають сексуальний чи порнографічний характер.
1.3 Користувач гарантує що всі передані їм зображення або інші матеріалів являються його інтелектуальною власністю та не порушують права третіх осіб.
1.4 Користувач гарантує, що в разі порушення інтелектуальної власності або інших прав третіх осіб, користувач бере на себе всю відповідальність за це. Користувач згоден з тим що він буде нести всі фінансові та інші витрати в разі настання даної ситуації.
1.5 Користувач приймає та погоджується з умовами використання програмного забезпечення з моменту установлення додатку на свій мобільний телефон, планшет або комп’ютер.

2. Ця угода надає Вам право:
2.1 Використання програми. Дозволяється установка одночасно на комп'ютері та на мобільному пристрої, а також дозволяється створення копій на інших пристроях.
2.2 Зберігання та використання в мережі. Дозволяється зберігання, установка і запуск копії програми з загальнодоступного пристрою зберігання даних (наприклад, сервера мережі).

3. Права та обов’язки сторін:
3.1 Користувач вправі самостійно використовувати Комп’ютерну програму, без права внесення змін (модифікацій) до Комп’ютерної програми та виправлення помилок у Комп’ютерній програмі, без права декомпілювати (за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України), або дизасемблювати Комп’ютерну програму.
3.2 Користувач відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" дає згоду на обробку своїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі (прізвище та ім’я , номери телефонів, електронних адрес, використання фотографій, адресу отримання замовлень);
Поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 цього Закону); Доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 цього Закону.
3.3 Автор має право використовувати персональні дані користувача для виконання функціонування програми, а також передавати персональні дані користувача зазначені в п.3.1. даної угоди третім особам, для виконання замовлення. Додаток сам обирає момент початку завантаження файлів та персональних даних на сервер.
3.4 Користувач згоден з нашою політикою конфіденційності.
3.5 Ліцензійна угода або політика конфіденційності може бути змінена без повідомлення про це користувача (користувачів).

4. Відповідальність сторін:
4.1 Сервіс не несе відповідальності за завдання імовірних збитків, що можуть бути завдані Користувачеві в результаті використання останнім Комп’ютерної програми, в тому числі збитків, які завдані (можуть бути завдані) третім особам.
4.2 Сервіс не несе відповідальності за персональні дані користувача, які відповідно до п.3.2 даної угоди він надає для використання.

5. Строки виконання:
5.1 Строки виконання роботи встановлюється за згодою сторін і відповідно до виконання кожної зі сторін своїх обов'язків.
5.2 Загальний термін виконання роботи становить від 1-3 робочих днів, без урахування часу на доставку замовлення.
5.3 Доставка замовлення регулюється відповідно но норм тієї служби доставки яку обирає клієнт.